Niepubliczne przedszkole Montessori Delfinek
Niepubliczne przedszkole Montessori Delfinek

METODA NAUCZANIA

Maria Montessori

(1870-1952) włoska lekarka i pedagog, twórczyni systemu wychowania przedszkolnego, według którego dziecku należy pozostawić pełną swobodę w rozwijaniu jego spontanicznej aktywności. W 1906 roku założyła w Rzymie przedszkole Casa dei bambini (Dom dziecięcy).

Koncepcja pedagogiki Marii Montessori

Obejmuje cały rozwój dziecka, od narodzin aż do wkraczania w wiek dorosły. Osobowość człowieka pojmuje jako jedność. Jej pedagogika jest skierowana na dziecko wraz z jego potrzebami, na jego spontaniczność, aktywność, samostanowienie oraz dążenie do niezależności od dorosłych. Można wyróżnić trzy kwestie:

  • dzieci potrzebują odpowiednich środków do sensownego rozwoju,
  • dzieci dla prawidłowego rozwoju ich duchowych kompetencji powinny wykonywać ćwiczenia usprawniające ich zmysły,
  • dzieci potrzebują ruchu.

Cele metody

Celem metody Marii Montessori jest przygotowanie wychowanka o samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości.
Twierdziła bowiem, iż dziecko ma własny, naturalny plan rozwoju, aktywizowany przez środowisko wychowawcze. Pedagogikę pojmowała
jako „pomoc do życia”. Ojciec, matka czy wychowawca mogą pomóc Dziełu stworzenia, jednak dziecko w oparciu o działające prawa musi
stwarzać się samo. ”Pomóż mi to zrobić samemu”- z tą prośbą zwróciło się kiedyś dziecko do Montessori. To życzenie podawała później jako
główną myśl swojej koncepcji wychowania. Podstawową metodą rozwijającego się dziecka jest obserwacja.
Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia systematycznej i wieloaspektowej obserwacji dziecka. Do podstawowych technik zalicza się:
dziennik obserwacji, technikę próbek zdarzeń, technikę próbek czasowych.

Zasady pedagogiczne

Rozwojowi społecznemu dzieci kształconych w systemie Marii Montessori sprzyjają zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Większość tych zasad zapewnia podmiotowy charakter wychowania dzięki czemu może dokonywać się proces wzrastania i przystosowania dziecka w społeczeństwo i jego kulturę.

  1. Zasada indywidualizacji.
  2. Zasada samodzielności.
  3. Zasada wolności i swobody działania.


Pomoce służące dziecku w rozwoju

Wszystkie pomoce rozwojowe wykonane są z jednolitego drewna i są w pojedynczych egzemplarzu przez co jest porządek i uczy dzieci cierpliwego czekania, ustępowania i negocjowania. Każda pomoc rozwojowa wiąże się logicznie z pomocami danej grupy. Dziecko wybiera miejsce wykonywania swojej pracy.

Przeczytaj jeszcze więcej o metodzie w naszej prezentacji >


copyright © Przedszkole "Delfinek"
cookies
Strony internetowe, studio grafiki