Niepubliczne przedszkole Montessori Delfinek
Niepubliczne przedszkole Montessori Delfinek

KADRA

Kadra Przedszkola Montessori “Delfinek”:

Dyrektor przedszkola
mgr Danuta Sawicka-Kuś

 • ukończyła studia na Wydziale Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Dyplomowy Kurs “Pedagogika M. Montessori w zakresie wieku dziecięcego (okres przedszkola i kształcenie zintegrowane)”. P.S.M. Łódź.
 • roczny staż w “Wanderland Montessory Day Nursery” w Hitchin – Wielka Brytania
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • 39 lat pracy pedagogicznej

Kadra II grupy :

wychowawca: mgr Urszula Szafrankiewicz

 • Ukończyła Uniwersytet Podlaski na Wydziale Humanistycznym – kierunek kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
 • Dyplomowy Kurs “Pedagogika M. Montessori w zakresie wieku dziecięcego (okres przedszkola i kształcenia zintegrowanego)” w P.S.M. w Łodzi
 • Warsztaty technik teatralnych “Drama w pracy nad spektaklem teatralnym dla dzieci w wieku przedszkolnym” Polski Ośrodek ASSITEJ – pod kier. Haliny Machulskiej, Mińsk Mazowiecki
 • Szkolenie metodyczne przygotowujące do realizacji programu “Przyjaciele Zippiego”
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Ukończyła kurs „Nauczyciel Jako Skuteczny Ewaluator”
 • Ukończyła kurs „Wychowanie dla wszechświata” w oparciu o metodę Marii Montessori
 • Certyfikat „Dokumentacja i realizacja wymagań podstawy programowej w 15 obszarach umiejętności”
 • Ukończyła kurs ” Kierowników wycieczek szkolnych”
 • Warsztaty metodyczne „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty”
 • 14 lat pracy pedagogicznej
 • Udział w konferencji ” Jak wzmocnić koncentrację uczniów?”
 • Udział w konferencji „Aktywna tablica 2019- jak najlepiej wykorzystać środki z projektu?”
 • Udział w konferencji „Rozwijanie kompetencji społecznych moralnych i emocjonalnych uczniów klas I-III z wykorzystaniem literatury i stymulacji emocjonalnej
 • Udział w konferencji ” Nie zapominajmy o prawie do dzieciństwa – rola nauczyciela i placówki edukacyjnej”
 • Udział w konferencji ” Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego”
 • Udział w konferencji „Jak wychować mola książkowego”

wychowawca: mgr Milena Rutkowska

 • Dyplomowy Kurs “Pedagogika M. Montessori w zakresie wieku dziecięcego (okres przedszkola i kształcenie zintegrowane)”. P.S.M. Łódź.
 • Ukończenie studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Pedagogika -  Edukacja Wieku Dziecięcego
 • Ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym
 • Ukończenie studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Administracja
 • Ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Politologia
 • Szkolenie „Gry i zabawy w pracy z grupą – jak efektownie, twórczo, dynamicznie i atrakcyjnie pracować z dziećmi i młodzieżą”
 • Certyfikat ” Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”
 • Certyfikat ” Edukacja plastyczna dzieci z zastosowana niem farb, plasteliny i innych mas plastycznych”
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • 5 lata pracy pedagogicznej
 • Udział w konferencji ” Jak wzmocnić koncentrację uczniów?”
 • Udział w konferencji „Aktywna tablica 2019- jak najlepiej wykorzystać środki z projektu?”
 • Udział w konferencji „Rozwijanie kompetencji społecznych moralnych i emocjonalnych uczniów klas I-III z wykorzystaniem literatury i stymulacji emocjonalnej
 • Udział w konferencji ” Nie zapominajmy o prawie do dzieciństwa – rola nauczyciela i placówki edukacyjnej”
 • Udział w konferencji ” Ocena pracy nauczyciela i dyrektora według nowych przepisów prawa oświatowego”
 • Udział w konferencji „Jak wychować mola książkowego”

Kadra I grupy:

wychowawca: mgr Bernadetta Kułak

 • Ukończenie studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Pedagogika -  Edukacja Wieku Dziecięcego
 • Ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym
 • 7 lata pracy wychowawczej
 • Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 • Szkolenie” Animator zabaw dziecięcych”
 • Szkolenie ” Wielozmysłowe poznawanie świata przez dziecko”
 • Studia Podyplomowe na Wyższej  Szkole  Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy –  Pedagogika Specjalna
 • Webinarium ” Objawy zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym w wczesnoszkolnym”
 • Webinarium ” Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?”
 • Certyfikat „  Motoryka mała z elementami terapii ręki”

wychowawca: mgr Karolina Nowicka

 • Ukończenie studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Pedagogika -  Edukacja Wieku Dziecięcego
 • Ukończone studia licencjackie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Pedagogika – Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolny
 • 4 lata pracy wychowawczej

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

język angielski: Liwia Szczepańska

 • ukończyła studia licencjackich Anglistyka i język rosyjski  na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach, na kierunku Pedagogika
 • First Certificate in  English ( B2)
 • 4 lata pracy pedagogicznej

religia: mgr Wanda Mastalerz

 • ukończyła studia na Wydziale Teologii Katolickiej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 24 lata pracy pedagogicznej

logopedia: mgr Wioletta Bieniek

 • ukończenie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, specjalność nauczycielska,
 • ukończenie studiów podyplomowych logopedia -  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończenie studiów podyplomowych ” Trener umiejętności poznawczych” -  Uniwersytet Warszawski
 • Certyfikat terapii integracji sensorycznej

psycholog: mgr Jadwiga Zembek

 • ukończyła studia Stosowanej psychologi wychowawczej na Uniwersytecie Warszawskim
 • Kurs „Trening umiejętności społecznych wsparcia uczniów z spektrum autyzmu”
 • Konferencja ” Dzieci z autyzmem – od zrozumienia do strategii”
 • Studia specjalne w zakresie socjoterapii dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych
 • Studia podyplomowe ” Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki -  Ośrodek doskonalenia nauczycieli w Siedlcach.
 • ukończenie studiów kwalifikacyjnych ” Terapii dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi oraz zaburzeniami w zakresie przystosowania „  Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego.
 • ukończenie studiów podyplomowych ” Od badań mózgu do Praktyki Psychologicznej. – Wyższa szkoła psychologii.

Rytmika Agata Skowron

 • Ukończenie  ” Zarządzanie i marketing” – Wyższa szkoła promocji
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli wydane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • Kurs kwalifikacyjny na instruktora Rytmiki – Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie
 • Ukończenie szkoły muzycznej I stopnia

jazda konna na kucykach: mgr Emilia Naumiuk

 • instruktor rekreacji ruchowej – specjalność jeździectwo i hipoterapia

zajęcia taneczne: p.Przemysław Zabrodzki

  • Instruktor sportu, specjalność;taniec sportowy

 


copyright © Przedszkole "Delfinek"
cookies
Strony internetowe, studio grafiki